Kortfakta om SoS

 • är en ideell, icke vinstdrivande, partipolitisk oberoende organisation
 • drivs av förare och instruktörer gemensamt
 • finansieras av medlemsavgifter, gåvor, bidrag och sponsring
 • bildades 1999 som resultat av ett lyckat Arvsfonden projekt
 • utbildar hundägare med funktionsnedsättning att träna sina egna hundar till certifierade assistanshundar
 • utbildar servicehundar vid rörelsehinder, signalhundar för döva och hörselskadade, medicinskt alarmerande servicehundar vid epilepsi och diabetes och även servicehundar vid NPF
 • specialutbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer
 • erbjuder s k förträning för personer som har en unghund där målet är certifierad assistanshund i framtiden
 • kvalitetssäkrar årligen assistanshundarna enligt internationell standard
 • är ackrediterat av och medlem i ADEu (Assistance Dogs Europe) och ADI (Assistance Dogs International)
 • arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för förare med certifierade assistanshundar
 • samverkar internationellt kring assistanshundsfrågor
 • erbjuder lång erfarenhet och ett starkt nätverk
 • deltog som utvald assistanshundsutbildare i statliga Assistanshundsprojektet (2009-2014)
 • välkomnar alla som vill bli medlemmar och stödja verksamheten och assistanshundarna

© Copyright - Smarthund 2019
X