I projektet deltog personer med funktionsnedsättning i åldrarna från 5 år till 80 år.

Totalt 49 deltagare fram t o m våren 2020 och av dessa var ca 20 barnfamiljer. Tack vare att det inte fanns några speciella kriterier för vilka funktionsnedsättningar som kunde delta så fick vi chans att hjälpa personer, med för oss ovanliga funktionsnedsättningar, såsom t ex synnedsättning. Har man synrester så kan man inte få en ledarhund men en SMART hund kan hjälpa sin ägare att hitta det som tappades mm.

Följande funktionsnedsättningar fanns bland deltagarna i SMART:

 • ADD
 • ADHD
 • Afasi
 • Aspergers syndrom
 • Autism
 • CMTIA (neuromuskulär sjukdom)
 • CP-skada
 • Depression
 • Diabetes
 • Down syndrom
 • Dålig balans
 • Dåligt minne
 • Döv
 • Epilepsi
 • Fibromyalgi
 • Förlamning från hals och nedåt
 • Grav hörselskada
 • Immunbrist
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Panikångest
 • Parkinsons
 • Pseduakondroplasi
 • Rubinstein taybis syndrom
 • Social fobi
 • Stroke
 • Synskada
 • Tetraplegi c4-c5