SoS vision för SMART
SoS vill skapa en stark gemenskap bland personer med funktionsnedsättning och hundintresse. Framtida knutpunkt och naturliga samlingsplatser kring att ha hund och funktionsnedsättning. Samla erfarenheter och kunskaper kring hund och funktionsnedsättning på ett lätt åtkomligt sätt.

SoS vill erbjuda en individanpassad utbildning där det ges möjlighet att få en hund som gör skillnad i hemmet. En hund som förändrar livet genom att öka trygghet, ökat oberoende, ökar frihet men som också kan rädda liv.

  • SoS vill ta fram en helt ny utbildningsplan för personer med funktionsnedsättning att kunna träna sina egna hundar till att underlätta vardagen och utnyttja den resurs som hunden är för bättre hälsa plus ökad trygghet i hemmet.
    SoS vill även mäta effekterna och känslan av trygghet hos personerna och familjerna som deltar i projektet för att hitta vilka moment påverkar vardagen och tryggheten i hemmet mest. Detta görs genom att mäta måluppfyllelse för de individuellt uppsatta målen.
  • SoS vill också utvärdera effekterna av utbildningen hos deltagarna utifrån det sociala och kontakter med omgivningen. På vilka sätt påverkas antalet kontakter och tid tillsammans med andra i samband med utbildningen.
© Copyright - Smarthund 2019
X