Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna kring SMART

Vad är SMART hundutbildning?

SMART är ett 3 årigt projekt bekostat av Allmänna Arvsfonden genom Svenska Service- och Signalhunds förbundet. Projektet går ut på att ta fram en kravlös utbildning för hemmatränade hundar som underlättar vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Vad står SMART för?

SMART är en ursprungligen en engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom – i detta fall gäller det utbildningsformen.

På svenska kan SMART uttydas som:

Specifikt, målet skall vara tydligt och konkret.

Mätbart, målet skall vara mätbart t ex i tid, kvantitet och kvalitet.

Accepterat, jag vill jobba mot målet.

Realistiskt, målet är möjligt att göra för mig.

Tidsatt, målet har en tidsram.

Vad är en SMART hund?

Det är en sällskapshund som tränats till att hjälpa till hemma och underlättar vardagen för personen med funktionsnedsättning som då också får ett större oberoende i det dagliga.

Och vad den hjälpa till med?

SMART kan vara en hund som lärt sig leta rätt på barnet med autism som gömt sig och därmed avlastar föräldrarna, det kan vara hunden som plocka upp allt matte tappar så att hon inte hela tiden behöver be om hjälp från resten av familjen, det kan vara en hund som lärt sig att hämta mobilen när husse behöver ringa efter hjälp när han mår dåligt eller hunden som vet var väskan med blodsockermätare och druvsocker ligger och kan hämta på kommando.

Hur vet man att hunden är en SMART hund?

Det vet man inte då dessa hundar enbart jobbar i hemmet och inte får tjänstetäcke eller certifikat. Däremot får de ett diplom efter genomförd utbildning.

Vilka hundar utbildas i SMART

Alla typer av uppdrag som kan ske i hemmet och som inte tar lång tid att lära in typ som diabetesmarkeringar eller förvarna om epilepsi

Om jag vill fortsätta utbilda min hund efter SMART till certifierad assistanshund?

SMART är en bra start men du behöver jobba vidare med vissa delar som inte ingår i SMART.

Bra saker att fokusera på är:

  • ögonkontakt – god kontakt är grunden till all annan träning.
  • miljöträning – låt hunden vara med i olika miljöer tills den är lugn och nyfiken.
  • social träning – ge hunden positiva erfarenheter av olika sorters människor och hundar.
  • avkoppling – tråkträna hunden i olika miljöer och situationer tills den lägger sig ner spontant och slappnar av.
  • lite grundlydnad – gå vid sidan, sitt kvar och inkallning.

Lämplighetstest krävs ju inte för SMART men vad är det?

Under utvärderingen för Hjälpmedelsinstitutet och Socialdepartementet utarbetade SoS ett särskilt lämplighetstest för att kunna hitta hundar med önskvärda beteenden som socialitet, samarbetslust och skottfasthet, men också för att kunna sortera bort de hundar som visade oönskade beteenden som stark rädsla eller aggressivitet. I testet ingår också funktions- och samarbetstest där man tittar på hur hunden fungerar bland människor och andra hundar och bedömer samarbetet.

Hur lång tid tar SMART?

I SMART ingår 20 timmar med instruktör i hemmet och det blir ungefär 8 träffar under 8 månader.

Vilka raser kan delta i SMART?

Alla raser kan delta och hundens ålder kan vara allt från 3 månader till sju år.

Vilka hundar kan utbildas?

Enda förbehållet är om hunden visar stark rädsla eller aggressivitet då kan den inte komma med då SMART inte är en hundproblemskurs.

Hur bekostas SMART hundutbildning?

Under de tre år projektet pågår kommer utbildningen för 20 hundar per år bekostas den vägen.

Hur kommer man igång med SMART hundutbildning?

Beställ ansökningshandlingar från SMARTs kansli och skicka in. Ansökan behandlas av projektgruppen och spridning över landet och i diagnoser kommer att vägas in.

Vad ska bifogas ansökan?

Läkarintyg som bekräftar en eller flera fysiska diagnoser hos föraren.

Vilka hälsokrav ställs på hunden inför SMART hundutbildning?

Inga.

Vilka krav ställs på den som vill delta i SMART?

En vilja att träna sin hund i hemmet med support av en instruktör eller handledare under ca 8 månader. Och ett behov av hjälp i vardagen.

Vem tränar hunden?

Personen med funktionsnedsättning (föraren), och om det rör sig om yngre barn någon i dess närhet, till exempel föräldern. Dagligen i korta pass och under hela utbildningstiden.

Hur går SMART hundutbildning till?

Efter godkänd ansökan utser projektgruppen en personlig instruktör till deltagaren. Det krävs medlemskap i SoS förbundet för att få ansöka och delta i projektet. Utbildningen sker enligt SMARTs utarbetade utbildningsplan. Deltagaren bestämmer själv målet för utbildningen inom ramen för SMARTs möjligheter.

Deltagaren bestämmer vad som ska tränas och träningen sker i hemmet eller i närmiljön.

Hur säkerställs att hunden behåller kunskaperna?

I SMART är det helt upp till deltagaren hur man förvaltar det man lärt sig under utbildningen.

Vem kan bli medlem i SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet?

Alla är välkomna som stödmedlemmarvilket är ett utmärkt sätt hålla sig informerad om assistanshundarna och samtidigt stötta verksamheten. Sätt in 200 kr (familjemedlemmar på samma adress betalar 75 kronor) på postgironummer 41 97 83-6 och märk med ”medlemskap”. Mejla kontaktuppgifterna till kansli@soshund.se för att inte missa intressant information.

© Copyright - Smarthund 2019
X